2016-11-11 │ KOMUNIKACIJA APIE ES INVESTICIJAS
 

Lapkričio 9 d. vykusiame ES investicijų priemonės ,,Komunikacija apie ES investicijas“ seminare buvo siekta pristatyti priemonės dokumentacijos rengimo ir derinimo eigą, siūlomus projektų atrankos kriterijus. Minėtos priemonės tikslas – prisidėti prie veiksmų programos 12.1. konkretaus uždavinio „Užtikrinti informavimą apie ES fondų investicijas“ ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimo.

Pagal šią priemonę bus finansuojamos komunikacijos apie ES investicijas veiklos, kurias vykdys NVO, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Planuojama, kad priemonė startuos 2017 metais II ketv. Planuojami trys priemonės kvietimai. Priemonei skirta apie 1,2 mln.eur.

Seminaro medžiaga

Juridinių asmenų registras | Įm. k. 225008220

© 2010 VŠĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra