BALTŲ KELIAS
2017-01-30 │ BENDRI PROJEKTAI SKATINS LIETUVOS IR LATVIJOS BENDRADARBIAVIMĄ

VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra kartu su VšĮ Šiaulių turizmo informacijos centru ir keturiais partneriais iš kaimyninės Latvijos pateikė ir gavo finansavimą įgyvendinti projektą ,,Baltų kelias“. Paraiška buvo pateikta pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą. Šis projektas planuojamas vykdyti nuo 2017 m. gegužės mėn. iki 2019 m. vasario mėn.


,,Baltų kelias“ – tai projektas, kuris bus organizuojamas Lietuvos ir Latvijos valstybių teritorijose. Projektas orientuotas į gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, darnų jų vystymą, informacijos sklaidą apie Baltų šalių paveldo objektus, paslaugas ir produktus. Visa organizuojama veikla, informacija apie šalių unikalumą bus perteikta pasitelkiant modernias virtualios realybės technologijas, taip pat bus sukurtas tarpvalstybinis turistinis maršrutas, kuris atvykstantiems padės lengviau pažinti šias valstybes, pamatyti jų gamtą, susipažinti su tradicijomis ir kuriamais produktais.

Kartu su partneriais šiuo projektu sieksime, kad kuo daugiau pasaulio žmonių išgirstų apie Lietuvos ir Latvijos kultūrinio paveldo unikalumą, savitumą, susipažintų su šalių kultūra bei nuostabia gamta.

2016-09-07│ TARPREGIONINĖ BENDRADARBIAVIMMO V-A LATVIJA - LIETUVA PROGRAMA 2014-2020

Pagal tarpregioninę V-A Latvija – Lietuva programą 2014-2020 VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra kartu su VšĮ Šiaulių turizmo informacijos centru ir keturiais partneriais iš kaimyninės Latvijos (Kuržemės, Žiemgalos regionų planavimo įstaigomis, Talsi apskrities savivaldybe, Jelgavos miesto taryba) pateikė paraišką projektui ,,Darni ir švari aplinka bendradarbiaujant”.

Projekto vienas iš pagrindinių tikslų – skatinti gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, darnų jų vystymą, informacijos sklaidą apie Baltų šalių paveldo objektus, paslaugas ir produktus. Taip pat padidinti lankytojų skaičių Lietuvos ir Latvijos teritorijose. Partneriai vykdys veiklą, kad senieji Baltų regionai taptų patrauklesni, didėtų kultūrinio turizmo prieinamumas.

Skatinant kultūrinį turizmą bus kuriamas tarpvalstybinis turistinis maršrutas ,,Baltų kelias”. Kuriant šį maršrutą, gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas ir produktus bus kuriamos interaktyvios pramogos pasitelkiant moderniausias technologijas. Įvairiose ekspozicijose bus naudojami virtualios realybės akiniai, kurių dėka bus atkurtos senųjų Baltų gyvenvietės, naudojami stendai ,,magiškieji veidrodžiai“, kurie technologijų pagalba nustatys dalyvio amžių, lytį ir leis pasimatuoti tradicinius apdarus, ir su jais įsiamžinti. Šios ir panašios pramogos lankytojus nukels į senuosius Baltų laikus, sukurs realistišką atmosferą ir leis pasijusti Baltų tautos dalimi.

Tam, kad projektas sulauktų ne tik turistų dėmesio, bet ir pritrauktų vietos regionų mažuosius verslininkus, bendruomenių narius bus rengiami įvairūs mokymai, kurių metu bus mokoma kaip parduoti savo produkciją, kaip ją pristatyti ir išsilaikyti rinkoje. Taip pat projekto partneriai dalyvaus turizmo ir verslo parodose, kuriose bus dalijamasi informacija apie projektą, vykdomas veiklas ir ,,Baltų kelio“ iniciatyvas, didelis dėmesys bus skiriamas senųjų Baltų tradicijoms.

Partneriai pagrindines veiklas, seminarus, informacinius, mokomuosius užsiėmimus vykdys Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio regionuose bei dvejuose Latvijos regionuose – Kuržemėje ir Žiemgalėje. Kai kurios veiklos bus įgyvendinamos Kauno ir Utenos regionuose.

Organizuojamas projektas ne tik didins Latvijos ir Lietuvos šalių patrauklumą, didins turistų skaičių regionuose, bet ir leis turistams susipažinti su Baltų šalių tradicijomis, kultūra ir istorija. Taip pat projektas skatins bendradarbiavimą ir gerins tarpvalstybinius santykius.

Programos teritorija


 

Juridinių asmenų registras | Įm. k. 225008220

© 2010 VŠĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra