Regionų tyrimų ir inovacijų skyrius

 

Skyriaus vedėja: Diana Balvočienė

Mob. +370 61 522 926
El. paštas: inovacijos@nrda.lt

 

Adresas:
Vilniaus g. 88,
LT-76285 Šiauliai

Regionų tyrimų ir inovacijų skyriaus nuostatai

 

 

Regionų tyrimų ir inovacijų skyrius

 

Regionų tyrimų ir inovacijų skyrius (RTIS) teikia įvairias paslaugas įmonėms ir organizacijoms vykdant taikomuosius tarpdisciplininius regionų socialinės, kultūrinės, ekonominės ir politinės plėtros tyrimus, rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus, teikia konsultacijas regionų tyrimų ir inovacijų srityse.

Mūsų komanda yra įgijusi 10 metų patirtį rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus. Komandos narių profesionalumas, atsakomybė, kompetentingumas leido sėkmingai parengti ir įgyvendinti daugiau nei 50 ES struktūrinių fondų, Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programos, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Mokymosi visą gyvenimą programos, Framework ir kt. programų remiamų projektų.

Regionų tyrimų ir inovacijų skyriaus teikiamos paslaugos:

 • Tyrimai, galimybių studijos, investiciniai projektai;
 • Projektų rengimas;
 • Projektų administravimas;
 • Projektų viešinimas;
 • Mokymai, seminarai, konferencijos ir kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas ir vedimas;
 • Rizikos vertinimas;
 • Partnerių užsienyje paieška ir atstovavimas.

 • Lentelėje rasite išsamų teikiamų paslaųgų turinį:

     Tyrimai, studijos, investiciniai, verslo plėtros projektai  
 • Verslo planų rengimo paslaugas;
 • Įmonės veiklos finansinės analizės paslaugas;
 • Galimybių studijų rengimo paslaugas;
 • Taikomųjų tarpdisciplininių regionų socialinės, kultūrinės, ekonominės ir politinės plėtros tyrimų rengimo paslaugas;
 • Rinkos tyrimų ir rinkodaros planų rengimo paslaugas.
 •  
     Projektų rengimas  
 • konsultuoja inicijuojant ir rengiant projektą;
 • parenka tinkamus finansavimo šaltinius;
 • suranda tinkamus partnerius projekto įgyvendinimui (klientui pageidaujant);
 • rengia paraiškas ir visą reikiamą dokumentaciją ES fondų finansavimui gauti (ESF, ERDF, Kaimynystės programų, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Horinon 2020 ir kt.)
 •  
     Projektų valdymas ir administravimas  
 • rengia pirkimų dokumentaciją ir konsultuoja visais procedūriniais pirkimų klausimais;
 • rengia projekto tarpines ir galutines ataskaitas bei mokėjimo prašymus;
 • konsultuoja projekto išlaidų tinkamumo klausimais;
 • atlieka projekto viešinimo veiklas;
 • atstovauja užsakovą ES paramos lėšas administruojančioje įstaigoje.
 •  
     Mokymai, seminarai, konferencijos ir kvalifikacijos kėlimo kursai  
 • atlieka mokymų poreikio analizę;
 • sudaro mokymų programas atsižvelgdami į užsakovo poreikius;
 • suformuoja mokymų turinį ir parengia mokymų medžiagą atsižvelgdami į konkrečios įmonės/organizacijos veiklos specifiką ir jai aktualias problemas;
 • organizuoja vidinius, išorinius ir tęstinius mokymus;
 • atlieka mokymų įvertinimą.
 •  

  Juridinių asmenų registras | Įm. k. 225008220

  © 2010 VŠĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra