Psichologinio ir karjeros konsultavimo skyrius

 

Skyriaus vedėja - psichologė: Virginija Servutienė

Mob. +370 67 005 160
Tel. +370 41 55 20 61
El. paštas: virginija@nrda.lt

 

Karjeros konsultantė - Diana Armalienė

Mob. +370 67 526 246
Tel. +370 41 55 20 61
El. paštas: diana@nrda.ltPsichologinio ir karjeros konsultavimo skyriaus nuostatai

Psichologinio ir karjeros konsultavimo skyriaus nuotraukų galerijaBENDRA INFORMACIJA

Bendradarbiaujame su Šiaulių universitetu, Šiaulių kolegija, VšĮ Kelmės profesinio rengimo centru, Šiaulių apskr. mokyklomis, Palangos Baltijos pagrindine mokykla, Kretingos Marijono Daujoto vidurine mokykla, Šiluvos pagrindine mokykla, Palangos V. Jurgučio pagrindine mokykla, Kražių gimnazija, Šventosios pagrindine mokykla, Zapyškio pagrindine mokykla ir kitomis Lietuvos mokyklomis. Vykdomas mokytojų, socialinių pedagogų, psichologų, mokytojų padėjėjų, mokinių ir jų tėvų švietimas.

Skyriuje dirba kvalifikuoti, ilgametę praktinio konsultavimo, švietimo patirtį turintys specialistai – psichologas ir karjeros konsultantas: Psichologė Virginija Servutienė – daugelio formalių ir neformalių programų, straipsnių autorė, lektorė, turinti dėstymo ir praktinio konsultavimo įgūdžių. Psichologės darbo tikslinės grupės: vaikai, pedagogai, atskirties grupių asmenys, žmonės, pasimetę gyvenimo labirintuose, komandos. Virginija konsultuoja individualiai, dėsto studentams, veda mokymus, dalyvauja metodinėje, projektinėje veikloje, mokosi „3-čiojo tūkstantmečio“ psichologijos, domisi gabiųjų mokinių ugdymu.. Psichologės laukia darželinukai, kviečia sugrįžti bendruomenės. Ji įžiebia viltį ir mažam, ir suaugusiam, savo klausytojus žavi kompetencija, neišsenkančia energija, nuoširdžiu kontaktu. Virginijos credo - „Kiekvieną dieną išmokti daugiau negu išmokyti kitus“.

Karjeros konsultantė Diana Armalienė - edukologijos magistrė baigusi Karjeros projektavimo studijų programą. Ilgametė veiklos patirtis – profesinis orientavimas ir karjeros konsultavimas, programų ir metodikų kūrimas, efektyvumo tyrimai, dalyvavimas projektinėje veikloje. Mokymai vedami suaugusiems asmenims (pedagogams, personalo darbuotojams, neįgaliesiems, socialinės atskirties grupių nariams) ir jaunimui iki 25 m. (moksleiviams, vaikų globos namų auklėtiniams, „iškritusiems“ iš švietimo sistemos, studentams ir kt.). Profesines žinias tobulina seminaruose Lietuvoje ir užsienyje. Dirbant su įvairaus išsilavinimo, darbinės patirties ir socialinių grupių asmenimis suformuota nuostata, kad kiekvienas žmogus turi savyje neatskleistų ir neišnaudotų galimybių, stiprybių bei rezervinių pusių.PROGRAMOS MOKYTOJAMS

PAVYZDŽIO GALIA. KĄ KEISTI SAVYJE, KAD APIE MANE GALVOTŲ KITAIP

Programa skirta mokytojams, ikimokyklinių įstaigų pedagogams

Profesinėje veikloje svarbu ne tik mokėti tinkamai pritaikyti žinias, bet sugebėti nuolat keistis. Programoje pristatomi brandžios asmenybės kūrimo aspektai, saviugdos žingsniai kelyje į sėkmę. Aptariamas mokytojo pavyzdžio galios vaidmuo ugdymo procese, betarpiškumo ribos, žinojimo ir suvokimo santykis. Atskleidžiama paslaptis – kaip ,,aprengti“ žinias, kad mokiniams jos taptų svarbia gyvenimo pamoka. Vizualus svarbiausių gyvenimo įgūdžių pristatymas padės auklėtojams pasirinkti užklasinės veiklos kryptis. Programoje dalyviai susipažįsta su asmenybės savęs vertinimo sistema, jos raida bei menkavertiškumo atsiradimo prielaidomis. Daug dėmesio skiriama „Aš vaizdo“ darnos (savigarbos) formavimui. Svarbiausia, ugdomas dalyvių asmenybinis tvirtumas - gebėjimas vadovaujantis asmeninėmis vertybėmis reikšti jausmus bei nuostatas, išsakyti ir apginti savo nuomonę, kurti lygiateisiškus santykius su ugdytiniais. „Pavyzdžio galia“ – išskirtinis „3-čiojo tūkstantmečio asmenybės brandumo ugdymo“ – metodas.

Programos trukmė: 6 val.ĮTAMPA IR STRESAS. FEKTYVUS KONFLIKTŲ VALDYMAS

Programa skirta mokyklų, ikimokyklinių įstaigų bendruomenių nariams, komandoms

Kiekvienam iš mūsų svarbu mokėti įveikti iškilusias priešpriešas taip, kad nesugriauti savo ir kito žmogaus vertybių.. Nuolat besikeičianti komunikacija reikalauja naujų savo galimybių suradimo ir panaudojimo. Programoje analizuojama paradigma –„ pykti sveika“. Mokoma(si) subjektyvių konflikto tiesų, „su kuo turime susitaikyti“ ir efektyvios komunikavimo technologijos. Dalyviai skatinami formuoti naują požiūrį, prisiimant atsakomybę už bendravimo kokybę siekiant pozityvaus grįžtamojo ryšio. Analizuojami gyvenimo atsparumą sąlygojantys veiksniai. Įvardinami galimi pagalbos teikimo modeliai konkrečiose situacijose. Atsakoma, kaip bendrauti ir padėti vaikui, kad pats prisiimtų atsakomybę už savo elgesį ir emocinius sprendimus. Analizuojama, kaip „neperdegti“ mokytojui, pozityviai iškrauti emocinę patirtį.

Garbingų santykių kūrimas šiandien ypatingai aktualus ugdymo procese. Emocijų valdymas – svarbiausia brandžios asmenybės savybė. Dalyviai mokymų naudą pajus per asmeninę patirtį ir gebės pritaikyti profesinėje veikloje.

Programos trukmė: 6 val.GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

Programoje analizuojami svarbiausi gyvenimo įgūdžiai, jų ugdymo būdai ir metodai. Atsakoma kokios gyvenimo sritys aktualizuotos siekiant sėkmės ir adaptyvaus prisitaikymo. Ko mokyti(is), kad žinojimas teiktų praktinę naudą, brandintų asmenybę. Mokytojas atskleis paslaptį – kaip ,,aprengti“ žinias, kad mokiniams jos taptų svarbia gyvenimo pamoka. Vizualus svarbiausių gyvenimo įgūdžių pristatymas padės auklėtojams pasirinkti užklasinės veiklos kryptis.

Programos trukmė: 6 val.AUKLĖJIMAS BE PRIEVARTOS. KAIP SUKURTI NUOŠIRDŽIUS SANTYKIUS SU VAIKU

Programa skirta ikimokyklinių įstaigų auklėtojams, pradinių klasių mokytojams, tėveliams

Šiandien neginčijama tiesa, kad bendravimo stilius su vaiku turi ypatingą reikšmę asmenybės vystymuisi. Nepatenkintas vaikų psichologinio kontakto poreikis įtakoja savivertę, motyvaciją, emocinę pusiausvyrą bei adaptacinį atsparumą. Net sunkios auklėjimo problemos išsprendžiamos, jei pavyksta atkurti palankų bendravimo stilių šeimoje, ugdymo įstaigoje. Programoje analizuojama „sunkių“ vaikų problema, aktualizuojamos elgesio ir emocijų korekcijos galimybės. Auklėtojai ir tėveliai mokymuose atpažįsta bendravimo kliūtis, įgyja naujos patirties plėtojant nuoširdžius santykius su vaiku, sužino kaip „išsigydyti“ savo vaikystės žaizdas. Programa orientuota į sėkmingos asmenybės ugdymą.

Programos trukmė: 6 val.PROGRAMOS MOKINIAMS

EFEKTYVIŲ SANTYKIŲ KLASĖJE KŪRIMAS

Programoje mokoma(si) atpažinti gerų santykių privalumus sau ir klasei. Analizuojant asmenines nuoskaudas bei vizualizuojant sėkmes (kaip įsivaizduoju gerus santykius klasėje) ieškoma kelių elgesio ir sampratos kaitai (man naudinga gerai elgtis, nes labiau vertinamas klasėje, todėl aš neleidžiu sau blogai elgtis). Mokymas vykdomas asmeninės sėkmės pagrindu. Skatinama įsisąmoninti sėkmės privalumus. Ugdoma atsakomybė už savo elgesį ir emocines reakcijas.

Programos trukmė: 1,5 val. iki 3 val.KARJEROS PLANAVIMAS ŠIANDIEN IR RYTOJ

Profesinės karjeros planavimas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas ypač aktualus vyresniame mokykliniame amžiuje, kadangi pasirengimas karjerai tampa vis sąmoningesnis, o profesiniai tikslai vis labiau apibrėžti. Mokiniai, siekiantys sėkmingos karjeros turi gebėti atlikti savęs, tolimesnio mokymo (si) sistemos ir darbo pasaulio tyrimus bei priimti racionalius sprendimus. Šia mokymo programa siekiama padėti mokiniams įsisąmoninti svajones, norus, susipažinti su studijų ir karjeros pasirinkimų įvairove, kryptingai ir motyvuotai apsispręsti dėl mokymosi dalykų pasirinkimo, paskatinti priimti realius, informacija grįstus sprendimus bei stiprinti pasitikėjimą savimi. Profesiniame konsultavime taikomas asmenybės ir profesinės aplinkos struktūros klausimynas (testas), analizuojami rezultatai. Programa rekomenduojama 9 – 12 kl. mokiniams.

Programos trukmė: 1,5 val. iki 3 val.PIRMAS ŽINGSNIS Į PROFESIJŲ PASAULĮ

Programa skirta pradinių klasių mokiniams ir ikimokyklinių įstaigų vaikams

Vaikystė - gebėjimų išryškinimo ir formavimo metas. Šis gyvenimo etapas reikšmingas ruošiant į sėkmę orientuotą asmenybę – vaiką atsakyti į klausimus: kas aš esu ir kuo būsiu ateityje? Mokymų metu pateiktos praktinės užduotys ir žaidimai atskleis profesijų pasaulio įvairovę, lavins vaizduotę, skatins mąstymo, kalbos, sensorinių gebėjimų vystymą, minčių ir veiksmų laisvės sklaidą.

Programos trukmė: 1,5 val.2013-02-12 │ PYKTĮ SUVALDYTI GALI TIK IŠMINTINGAS ŽMOGUS

Psichologė Virginija Servutienė sako, kad didelę dalį energijos žmoguje suėda pyktis. Jį valdyti, anot psichologės, gali tik „razumna persona“ ("išmintingas asmuo"), kuri moka gyvenime matyti teigiamus dalykus, o tiems, ant kurių supyko, geba padėkoti.

Plačiau

Šaltinis: www.skrastas.lt2012-05-18 │ SEMINARAS SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS IR PADĖJĖJOMS

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra 2012 m. gegužės 16 – 17 d. Kupiškio socialinės globos namuose (Kupiškio r. Šnipeliškio km.) organizavo 16 val. seminarą socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams tema „Asmeninio ir tarpasmeninių santykių kūrimas socialinėje sąveikoje“ (kodas 596870827). Seminarą vedė Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros Psichologinio ir karjeros konsultavimo skyriaus vedėja - psichologė Virginija Servutienė, turinti ilgamenę socialinių darbuotojų mokymo ir socialinės rizikos šeimų, globėjų, neįgaliųjų (vaikų ir suaugusiųjų), senyvo amžiaus asmenų praktinio konsultavimo patirtį.

Išklausiusiems 16 val. (7 val. teorinės, 9 val. praktinės) kursą išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Papildoma informacija: Diana Armalienė, tel.: (8 41) 552061, 867526246, el. paštu diana@nrda.lt2011-12-07 │ SEMINARAS ,, KARJEROS PLANAVIMAS IR ATEITIES PERSPEKTYVOS"

2011 m. gruodžio 7 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje įvyko trečiasis „Karjeros akademijos mokiniams“ seminaras „Karjeros planavimas ir ateities perspektyvos“, kurį vedė VšĮ „Nacionalinės regionų plėtros agentūros“ Psichologinio ir karjeros konsultavimo skyriaus karjeros konsultantė Diana Armalienė.

Seminarą vedėja pradėjo mintimi, kad planuoti karjerą niekada ne vėlu. Seminaro metu gausiai susirinkę Šiaulių S. Šalkauskio, „Saulėtekio“, S. Daukanto gimnazijų ir Vijolių vidurinės mokyklos mokiniai sužinojo, kad planuojant karjerą labai svarbu aiškiai apibrėžti keliamą sau tikslą, kad svarbu yra jo siekti, taip pat svarbus yra noras, nes noras parodo kryptį planuojant karjerą. Seminaro metu vyko diskusija, buvo pateikta daug praktinių pavyzdžių.


Šaltinis: etaplius


2011-11-26 │ ,,EMOCINIS IMUNITETAS IR VERSLO SEKMĖ"

Šiandienos gyvenimo tempas, vidinis nerimas įtakoja veiklos sėkmę. Negatyvios nuostatos stiprina konflikto tikimybę, išderina žmogaus vidinius resursus, stiprybės nukreipiamos gynybai. Verslo sėkmė priklauso nuo kiekvieno pozityvaus nusiteikimo, tarpasmeninės darnos, psichologinio komforto komandoje. Plėtodami asmenybės potencialą įgaliname atsparumą aplinkos kliūtims. Sėkmės mokytojai teigia: „Stokojate laimės – susirūpinkite saviugda“.

Emocijomis užsikrečiame vieni nuo kitų. Besišypsantis žmogus žavi šypsena, pykstantis padovanoja nerimą. Mes galime valdyti šiuos procesus. Gebėjimas pozityviai reaguoti į savo ir aplinkos problemas padeda atpažinti emocinį imunitetą. Jį stiprina savivertė ir pasitikėjimas, realus gyvenimo pokyčių priėmimas, aktyvi „Aš“ pozicija, teigiamos mintys. Svarbu sutelkti dėmesį į sėkmes, o ne į pralaimėjimus, sąmoningai valdyti savo mintis ir vyti šalin nerimą bei pyktį. Imunitetas tam visada pasiruošęs. Vietoj „nenoriu sirgti“ - geriau kartoti „esu sveikas“, tai verčia mąstymą veikti mūsų naudai. Saviugdos poreikis šiandien yra ypatingai aktualus. Palanki reakcija į įvykius ir į gyvenimą yra pastoviai ugdoma: kryptingi mokymai, efektyvus bendravimas, organizuojamos šventės komandose prisideda prie jos dalyvių emocinio imuniteto stiprėjimo ir verslo sėkmės.

2011 m. lapkričio 26 d. 13 val. (seminarų salė I a. Šiaulių arena, Jablonskio g. 16) VšĮ Nacionalinės regionų plėtros agentūros psichologė Virginija Servutienė kvietė visus, ieškančius asmeninės sekmės, į paskaitą „Emocinis imunitetas ir verslo sėkmė“. Aktyvus laikas kartu sustiprins gyvenimo azartą, atskleis tobulėjimo technologią – kaip kliūtis „paversti“ pamoka.

Tarptautinės verslo pasiekimų parodos metu seminaras nemokamas.

Smulkesnė informacija tel. (8 41) 552061, +370 67526246, el. p.: diana@nrda.lt

Juridinių asmenų registras | Įm. k. 225008220

© 2010 VŠĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra