Socialinės - ekonominės plėtros skyrius


Socialinės - ekonominės plėtros skyriaus nuostataiSKYRIAUS VEIKLOS

Konsultacijos privačioms ir viešosioms organizacijoms, siekiančioms gauti ES paramą.
 
Dokumentų paketo, reikalingo ES paramai gauti, verslo plėtrai ruošimas:
- Paraiškos;
- Verslo planai;
- Rinkos tyrimai;
- Galimybių studijos;
- Valorizacijos planai.
 
Viešieji pirkimai:
- Viešųjų pirkimų dokumentų parengimas.
- Viešųjų pirkimų eigos priežiūra.
- Konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais.
- Mokymai „Viešųjų pirkimų pagrindai“.
 
Organizavimo paslaugos:
- seminarų,
- mokymų,
- konferencijų,
- simpoziumų,
- išvykų;
- kitų renginių.


Juridinių asmenų registras | Įm. k. 225008220

© 2010 VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra