Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros steigėjas yra:Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros dalininkai:

 

VšĮ Nacionalinės regionų plėtros agentūros pagrindiniai tikslai:

  • Daryti įtaką valstybės ekonominės ir socialinės plėtros politikos iniciatyvų vykdymui regionuose;
  • Skatinti socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančios infrastruktūros formavimą;
  • Propaguoti gyvenimo, kultūros, išsimokslinimo lygio skirtumų mažinimo regionuose priemonių įgyvendinimą;
  • Dalyvauti remiant ekonomikos ir socialinę plėtrą Lietuvos regionuose, kurti ilgalaikės plėtros programas.

 

Siekdama tikslų, agentūra sau kelia sekančius pagrindinius uždavinius:

  • Dalyvauti LR regioninės plėtros politikos įgyvendinime;
  • Dalyvauti remiant ekonomikos ir socialinės plėtros politikos iniciatyvų vykdymą regionuose;
  • Informuoti visuomenę apie regionų plėtrą, kurti palankų Lietuvos plėtros įvaizdį.

 

Nuo 2011 m. balandžio 22 d. Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra yra Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė.

VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra veikia nuo 1999 ir turi didelę patirtį regionų plėtros politikos formavime, taikant įvairias intervencines priemones.

Nuo 2001 m. NRPA yra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) Vietinės ekonomikos ir užimtumo plėtros programos (LEED) Partnerių klubo narė. Nuo 2001 m. NRPA yra Baltijos jūros regioninės plėtros agentūrų asociacijos (BARDI) partnerė. Nuo 2001 m. NRPA yra asocijuota Europos regionų plėtros agentūrų asociacijos (EURADA) narė.

Nuo 2001 m. NRPA sėkmingai vykdo savo veiklą ir įgyvendino ir dalyvavo apie 45  nacionalinių bei tarptautinių projektų.

 

Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros Šiaulių filialo nuostatai

Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros įstatai

Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros steigimo sutartis

Socialinės - ekonominės plėtros skyriaus nuostatai

Psichologinio ir karjeros konsultavimo skyriaus nuostatai

Tarptautinių ryšių skyriaus nuostatai

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Juridinių asmenų registras | Įm. k. 225008220

© 2010 VŠĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra